De doelgroep

Zorgboerderij De Donkse Hoeve is een christelijke zorgboerderij. Iedereen is welkom, en het betekent bijvoorbeeld dat we tijdens de maaltijd bidden en danken en een stukje uit de Bijbel lezen. De zorgboerderij is voor ouderen vanaf 55 jaar, zoals bijvoorbeeld ouderen met dementie, ouderen die eenzaam zijn of ouderen met een lichamelijke handicap. De zorgboerderij kan de mantelzorger ontlasten. Er zijn grenzen aan de begeleiding en behandeling. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de Gemeente (WMO). Bij aanmelding krijgt u meer informatie over de gang van zaken op de zorgboerderij.