In de tijd dat we dicht waren hebben we niet stil gezeten!
We hebben alle deelnemers een bloemetje gebracht. Er werd thuis ondersteuning gegeven waar nodig was.
Elke deelnemer heeft een boeketje bloemetjes gekregen. En wij vonden het fijn om ze allemaal weer te zien.
Ook hebben we gedacht aan alle vrijwilligers die het werk ook erg hebben gemist in deze tijd!